ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน THAI SME-GP

20211001-smegp

ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน THAI SME-GP “ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ภาครัฐ”

ระบบ THAI SME-GP  ของ สสว. ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์กลางให้ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็น “ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ภาครัฐ” มาขึ้นทะเบียนรายชื่อและรายการสินค้าและบริการในระบบ และเป็นศูนย์รวมข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็น “ผู้ซื้อสินค้าหรือจัดหาบริการ” เข้ามาค้นหารายการสินค้าและบริการของ SME ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนด เรียกได้ว่า THAI SME-GP เป็นเสมือน SME Catalog ให้กับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

 ที่ผ่านมาผู้ประกอบการ SME ให้ความสนใจมาขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 นี้ มีการขึ้นทะเบียนเฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 ราย โดยข้อมูลในรอบ 7 เดือน นับตั้งแต่เปิดดำเนินการ (ธันวาคม 2563- 15 กันยายน 2564) มี SME ขึ้นทะเบียนรวมกว่า 90,282 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อย (micro) และขนาดย่อม (Small) โดยเป็นกลุ่มภาคบริการมากที่สุด

มีรายการสินค้าและบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบมากกว่า 625,548 รายการ รายการที่มีการขึ้นทะเบียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน ส่วนประกอบและวัสดุสิ้นเปลืองของโครงสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างและการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคม บริการด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาอาคาร ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ฯลฯ ส่วนจังหวัดที่มี SME ขึ้นทะเบียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และเชียงใหม่

นับตั้งแต่มาตรการ THAI SME-GP มีผลในทางปฏิบัติเมื่อปลายปี 2563 เป็นต้นมา จนถึง 30 มิถุนายน 2564 สามารถเพิ่มโอกาสให้ SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 2564 ได้สำเร็จ คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 301,038 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานด้านรับเหมาก่อสร้าง และเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานเป็นหลัก จึงนับเป็นจุดเริ่มสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถขยายเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ที่มูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งมีกรณีตัวอย่างให้เห็นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย ที่พลาดโอกาสในรอบการจัดซื้อสำหรับปี 2564 นี้

“สสว. ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการหลายราย ว่าพลาดโอกาสเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานรัฐ เพราะไม่มีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน THAI SME-GP ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ทุกท่าน คว้าโอกาสได้ทันกับฤดูกาลจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2565 ที่กำลังมาถึง นี้ จึงควรรีบมาขึ้นทะเบียนไว้แต่เนิ่นๆ เพราะมีหน่วยงานภาครัฐที่จะรอซื้อสินค้ากว่า 114,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งการขึ้นทะเบียนสามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ที่ www.thaismegp.com” รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. กล่าว

กล่าวได้ว่าระบบ THAI SME-GP จะเป็นโอกาสให้กับ SME ไทย ที่ใครลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อย ได้สิทธิ์ก่อนก็มีโอกาสก่อน เป็นโอกาสที่ SME ทุกท่านเข้าถึงได้ง่าย ๆ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ทำผ่าน Online ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

“THAI SME-GP” สร้างโอกาส SME ไทย เข้าถึงตลาดภาครัฐ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยตัวเองที่ www.thaismegp.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สสว. Call Center 1301 หรือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ทั่วประเทศ


 ที่มา: New18  (29 กันยายน 2564)

ศูนย์เอสเอ็มอี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
SME Center, University of the Thai Chammber of Commerce 

อาคาร 23 ชั้น 3, 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
Building No.23, 3rd Floor, 126/1 Vibhavadee-Rangsit Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

โทร./Tel.        (+66) 0 2697 6358
อีเมล์/e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.