บทความ

customer exp

CUSTOMER EXPERIENCE:
การตลาดยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ท่ามกลางกระแสโลกและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การตลาดแบบดั้งเดิมอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ประกอบการในการก่อให้เกิดความสนใจจากผู้บริโภคจนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ การตลาดแบบใหม่ภายใต้ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการตัดสินใจของผู้บริโภคจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีควรให้ความสนใจและปรับตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

อ่านต่อ...

20211020 Prachachat

แนะกลยุทธ์ 2 เพิ่ม 2 หนุน พลิกฟื้นธุรกิจร้านอาหารหลังโควิด-19

“กลยุทธ์ 2 เพิ่ม” เป็นข้อเสนอสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร SMEs ที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อจูงใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการที่ร้าน และเป็นการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรใช้ “กลยุทธ์ 2 หนุน” ช่วย ได้แก่ 1.หนุน…ความมั่นใจให้กับประชาชน เมื่อมีการปรับมาตรการให้ร้านอาหารเปิดได้ ภาครัฐควรวางมาตรการระยะยาว

อ่านต่อ...

20211013 ttb kshape

เจาะลึกการปรับตัวธุรกิจไทยท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 และการฟื้นตัวระยะปานกลางแบบ K-Shape

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ศึกษาการปรับตัวของแต่ละธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่การล็อกดาวน์ครั้งแรกในไตรมาส 2 ของปี 2563 มาจนถึงไตรมาส 2 ของปี 2564 ด้วยการคำนวณเป็นดัชนีรายได้ของแต่ละธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลรายได้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวนกว่า 500 บริษัทเทียบกับรายได้ปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดการระบาดโรคโควิด-19 เป็นปีฐานเริ่มต้นเท่ากับ 100 และทำการประเมินว่าในช่วงการระบาดที่ผ่านมา ธุรกิจมีความสามารถในการปรับตัวอย่างไร

อ่านต่อ...

ศูนย์เอสเอ็มอี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
SME Center, University of the Thai Chammber of Commerce 

อาคาร 23 ชั้น 3, 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
Building No.23, 3rd Floor, 126/1 Vibhavadee-Rangsit Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

โทร./Tel.        (+66) 0 2697 6358
อีเมล์/e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.