20210906 Tmark

กระทรวงพาณิชย์ หนุนผู้ประกอบการไทย ดันสินค้า T Mark บุกตลาดจีนและอาเซียน ผ่านออนไลน์

“พาณิชย์”เปิดโอกาสทองของผู้ประกอบการไทย ดันสินค้า T Mark ไลฟ์สดบุกตลาดจีนและอาเซียน   หวังให้เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าการส่งออกในช่วงวิกฤติโควิด 19 พลิกสถานการณ์การส่งออกให้ทะยานขึ้นแตะ 9,000 ล้านบาท ในช่วงสิ้นปี 2564

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวทันการแข่งขันในตลาดโลกท่ามกลางวิกฤติโควิด-19และ พฤติกรรมผู้บรโภคที่เปลี่ยนไป การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลจะเป็นหนึ่งในเครื่องที่จะสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   ดังนันเพื่อให้ผุ้ประกอบการไทยสามารถไปยืนในตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็ง
 
กรมฯจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และผลักดันสินค้าภายใต้ แบรนด์ไทยที่มีคุณภาพ T Mark ในการบุกตลาดจีนและอาเซียนอย่างเวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะการเจาะตลาดออนไลน์ผ่าน KOLs ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ อย่าง เถาเป่า จิงตง เฟสบุ๊ค ช้อปปี้ และลาซาด้า ซึ่งจะเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับสมาชิก T Mark ในประเทศจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีความต้องการสินค้าคุณภาพจากไทยได้เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งตลาดอาเซียนและตลาดจีน ถือเป็นตลาดที่เป็นคู่ค้าสำคัญของประเทศไทยด้าน.ส.ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว จะประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการสมาชิก T Mark จำนวน 25 ราย และสินค้ารวมกว่า 66 SKUs โดยในตลาดจีน มีการส่งเสริมการขายผ่านการไลฟ์สด โดย KOLs จำนวน 4 ราย ซึ่งแต่ละรายมีผู้ติดตามรวมทุกช่องทางมากกว่า 4 ล้านคน
 
โดยไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมเถาเป่า (Taobao) และจิงตง (JD) รวมสินค้ากว่า 39 SKUs  ซึ่งการ Live-streaming ในกลุ่มประเทศอาเซียน จะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน ภายใต้ธีม 8.9 และประเทศจีน ในวันที่ 9 กันยายน ภายใต้ธีม 9.9 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลชอปปิง คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายของสินค้า T Mark ให้มากขึ้นในประเทศนั้น ๆ และตลอดทั้งกิจกรรม ประมาณการยอดผู้เข้าชมไลฟ์สด (Impression/Viewers) ไม่น้อยกว่า 40 ล้านครั้ง และคาดว่าว่ามูลค่าการขายทันทีภายในหนึ่งชั่วโมง ณ ช่วงเวลานั้นจะไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท และหลังจากนั้นภายใน 1 เดือน คาดการณ์ว่าจะเกิดยอดขาย ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาททั้งนี้ผู้ประกอบการสมาชิก T Mark ที่เข้าร่วม 25 ราย ได้การสร้างมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศไทยในครึ่งปีแรกที่ 4,355 ล้านบาท โดยหวังว่าภายหลังจากกิจกรรมนี้ จะทำยอดขายในตลาดเป้าหมายเพิ่มขึ้น 10 – 20%  และช่วยกระตุ้นการสั่งซื้อจากคู่ค้าเพิ่มขึ้น  อีกทั้งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าการส่งออกในช่วงวิกฤติโควิด 19 ซึ่งจะช่วยพลิกสถานการณ์การส่งออกให้ทะยานขึ้นแตะ 9,000 ล้านบาท ในช่วงสิ้นปี 2564 

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ (6 กันยายน 2564)

ศูนย์เอสเอ็มอี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
SME Center, University of the Thai Chammber of Commerce 

อาคาร 23 ชั้น 3, 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
Building No.23, 3rd Floor, 126/1 Vibhavadee-Rangsit Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

โทร./Tel.        (+66) 0 2697 6358
อีเมล์/e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.