โครงการ Big Brother (Season 7)

636349 1

โครงการ Big Brother (Season 7)

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7!! “พี่ช่วยน้อง” เมื่อมีบริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจSMEให้คุณอย่างใกล้ชิด 

เพราะ…นี่คือคำตอบที่จะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถตัดสินใจในวิกฤตเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการ coaching and mentoring อีกทั้งพบกับกิจกรรมสุด exclusive Meeting with CEO /On-site visit รวมถึงหลักสูตรพิเศษจากพี่เลี้ยง Big Brother และได้รับคำปรึกษาด้านการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำต่างๆ

 

โอกาสพิเศษนี้ 1 ปีมีครั้งเดียว รับจำนวนจำกัด  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

อัตราค่าสมัครหากได้รับการพิจารณา ท่านละ 50,000 บาท
หากท่านเป็นสมาชิกหอการค้าไทยชำระเพียง 35,000 บาท

คลิก https://bit.ly/3ua7FAa

หรือ QR CODE

 

1676539605846

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก Tel. 02-018-6888 ต่อ 3630 หรือ 086-1044039

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโต (หากมียอดขายต่อปี 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีสัญชาติไทยหรือ มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
 • ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ ภาคการค้าและการลงทุน / เกษตร / อาหารและเครื่องดื่ม / ท่องเที่ยวและบริการ / สุขภาพและสมุนไพร

หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติและประกาศทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org
 • บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์
 • ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org/
 • บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศ (หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์) 

หมายเหตุ: การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯถือเป็นที่สุด

สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ (คุ้มค่ามากกว่า 100,000 บาท)

 หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจภายใต้โครงการ  

 • ได้รับการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านกระบวนการ : Business Health Check มูลค่า 30,000 บาท
 • สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม Meeting with CEO มูลค่า 20,000 บาท
 • สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม On-site Visit มูลค่า 30,000 บาท
 • หลักสูตรพิเศษ Big Brother Business Academy มูลค่า 30,000 บาท
 • ได้รับการปรึกษาธุรกิจอย่างใกล้ชิด กับบริษัทพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของประเทศ
 • โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก ธนาคารพันธมิตร
 • โอกาสทางเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้โครงการ (บริษัทพี่ / บริษัทน้องทุก Season)

เอกสารประกอบการสมัคร 

1. แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4. หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย., มอก.(ถ้ามี)
5. หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ศูนย์เอสเอ็มอี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
SME Center, University of the Thai Chammber of Commerce 

อาคาร 23 ชั้น 3, 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
Building No.23, 3rd Floor, 126/1 Vibhavadee-Rangsit Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

โทร./Tel.        (+66) 0 2697 6358
อีเมล์/e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.