กสอ.หนุน “เอสเอ็มอี” สู้โควิด ชู 4 แนวทางยกระดับสู่ดิจิทัล

20220104 digital

กสอ.หนุน “เอสเอ็มอี” สู้โควิด ชู 4 แนวทางยกระดับสู่ดิจิทัล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกางแผน 4 แนวทางหนุน SMEs ไทยยกระดับสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบปี’65 คาดมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมเกือบ 1,500 ราย

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม เปิดเผยว่า ในปี 2565 กรมมีแนวคิดมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่เป็นผู้พัฒนาระบบดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี ให้หันมาใช้ระบบดิจิทัลที่คนไทยพัฒนาขึ้นมาเองในประเทศไปใช้กับขององค์กรเพื่อปรับให้ธุรกิจทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่าง ๆ

หลังจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ช่วงที่ผ่านมาทำให้การบริหารจัดการธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสภาพการทำงานรูปแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ทำงานที่บ้าน (work from home) ผลักดันให้ผู้ประกอบการและพนักงานจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์แบบออนไลน์

อาทิ ระบบบัญชี ระบบการจัดการประชุม การจัดการสำนักงาน จนถึงจัดการร้านค้าและจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ จึงต้องเตรียมบุคลากรให้มีทักษะและสามารถใช้งานระบบดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง cloud จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ big data ที่มีการใช้ BI (business intelligence) เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด ท่ามกลางวิกฤตและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

สำหรับแนวทางดำเนินงานมี 4 ด้านหลัก คือ

1.การฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการมีอยู่ (customer engagement) แนะนำวิธีการขายออนไลน์ให้อยู่ในระดับที่มีการรับรู้ในวงกว้างของกลุ่มผู้บริโภค (influencer) ตลอดจนแนะนำการเป็นคนกลางสำหรับขายสินค้า

2.การสนับสนุนการใช้ระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ร่วมกับการทำงานของพนักงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (empowering people) อาทิ ระบบบัญชีออนไลน์ ระบบการจัดการประชุม ระบบการจัดการสำนักงาน รวมไปถึงระบบการจัดการโลจิสติกส์ ระบบสินค้าคงคลัง เป็นต้น ซึ่งระบบเหล่านี้จะช่วยบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้

3.การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสินค้า (product development) รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

และ 4.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (maximize operation) อาทิ ระบบ automation และ robotic การใช้ IOT มาปรับให้เป็น smart factory เป็นต้น

"ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยที่สามารถพัฒนาระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจได้สำเร็จและมีคุณภาพสูง ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย กสอ.แล้วกว่า 30 ราย ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจและ SMEs ที่สนใจใช้ซอฟต์แวร์ของคนไทยสามารถลงทะเบียนและทดลองใช้ได้ 6 เดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย"

"นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ DIProm Ecosystem ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการแบบครบวงจร ทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการลงทุนและการขอรับเงินสนับสนุน การสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ DIProm Marketplace ที่มีมากกว่า 500 ร้านค้า สมาชิกกว่า 18,000 คน มูลค่าซื้อขายกว่า 200 ล้านบาท เป็นช่องทางหนึ่งที่ SMEs สามารถนำสินค้ามาเสนอผ่านออนไลน์ได้"

ล่าสุดจากการจัดงานสัมมนาออนไลน์เปิดกิจกรรมการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีพร้อม ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตด้วย software สัญชาติไทย ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มออนไลน์มาให้ความรู้

รวมถึงมีกิจกรรมการประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การพลิกวิกฤตเข้าสู่โหมดการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วย software ในระบบ I-industry การเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมในการบริหารจัดการธุรกิจ และการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดีพร้อม (DIProm) ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (business intelligence) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,490 ราย

 


 ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ (23 ธันวาคม 2564)

ศูนย์เอสเอ็มอี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
SME Center, University of the Thai Chammber of Commerce 

อาคาร 23 ชั้น 3, 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
Building No.23, 3rd Floor, 126/1 Vibhavadee-Rangsit Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand

โทร./Tel.        (+66) 0 2697 6358
อีเมล์/e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.