โครงการเสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วย Facebook”

ศูนย์เอสเอ็มอี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มยอดขายด้วย Facebook” ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ ผู้อำนวยการศูนย์เอสเอ็มอี กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ปรนัย ชัยฐานียชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด มาบรรยายพร้อมทำ Work Shop ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 55 คน

facebook

 

ศูนย์เอสเอ็มอี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 20 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์  0 2697 6357
โทรสาร   0 2692 3161
อีเมล์     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.