สัมมนา “ทิศทางการทำธุรกิจในเมียนมาร์ หลังเปลี่ยนผ่านการเลือกตั้ง”

mar11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ ผู้อำนวยการศูนย์เอสเอ็มอี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระหนักจิต ยุตยรรยง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดสัมมนา "ทิศทางการทำธุรกิจในเมียนมาร์ หลังเปลี่ยนผ่านการเลือกตั้ง และการวิเคราะห์ "ทิศทางการเจาะตลาดเอสเอ็มอีไทยในการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการไทย" อีกทั้งยังได้รับเกียรติ์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย  รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณสง่า เก่งทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก และกรรมการผู้จัดการ บจก.แคน-หยง ดร.ผุสดี พลสารัมย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าลงทุนทำธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

mar12

ศูนย์เอสเอ็มอี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 20 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์  0 2697 6357
โทรสาร   0 2692 3161
อีเมล์     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.