โอกาสพิเศษสำหรับท่าน !!

 

ที่จะมีพี่เลี้ยงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ
มาเป็นคู่คิดทางธุรกิจ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย

BigBrother 4 Key-05

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก https://thaichamber.org/tsc/form_acquisition/index/43

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://thaichamber.org/tsc/th/preview_activity/161

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก  หอการค้าไทย

โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3630, 6090, 3920

 

 

โอกาสพิเศษสำหรับท่าน !!

ที่จะมีพี่เลี้ยงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ
มาเป็นคู่คิดทางธุรกิจ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย

BigBrother 4 Key-05

สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ (ที่คุ้มค่ามากกว่า 100,000 บาท)

  • หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจภายใต้โครงการ

-   ได้รับการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านกระบวนการ : Business Health Check           มูลค่า 30,000 บาท

-    สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม Meeting with CEO                           มูลค่า 20,000 บาท

-    สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม On-site Visit                                   มูลค่า 30,000 บาท

-    หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจ                                                             มูลค่า 25,000 บาท

-    ได้รับการปรึกษาธุรกิจอย่างใกล้ชิด กับบริษัทพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของประเทศ         Value beyond price

-    โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก ธนาคารพันธมิตร                                 Value beyond price

-    โอกาสทางเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้โครงการ (บริษัทพี่ / บริษัทน้องทุก Season)     Value beyond price

  • เป็นสมาชิกหอการค้าไทย (กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ได้สิทธิ์ในการต่ออายุ 1 ปี)มูลค่า 3,000 - 5,000 บาท

- ส่วนลด 20 % ในการออกเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)

- สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC Card (ได้รับการยกเว้น Visa สำหรับติดต่อธุรกิจ 19 ประเทศ)

- ส่วนลดโรงแรม/ร้านค้าทั่วประเทศ ผ่าน Application TCC Connect

- ส่วนลด 15% ในการส่ง EMS กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมของหอการค้าไทยในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก                   

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโต 

  (หากมียอดขายต่อปี 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

• ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 

• มีสัญชาติไทยหรือ มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป

• ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ ภาคการค้าและการลงทุน / เกษตร / อาหารและเครื่องดื่ม / ท่องเที่ยวและบริการ / สุขภาพและสมุนไพร

หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ และประกาศผลทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org/ (วันที่ 28 ก.พ. 63) 

• บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ภายในเดือน มี.ค.62)

• ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org/ (ภายในเดือน มี.ค. 63) 

• บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศผล

  (หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์) 

หมายเหตุ: การพิจารณาคัดเลือกบริษัทน้องเข้าร่วมโครงการ และการจัดสรรบริษัทพี่เลี้ยงโดยคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สุด

เอกสารประกอบการสมัคร 

1.แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ   

2.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

4.หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย., มอก.(ถ้ามี)

5.หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก https://thaichamber.org/tsc/form_acquisition/index/43

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://thaichamber.org/tsc/th/preview_activity/161

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก  หอการค้าไทย

โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3630, 6090, 3920

 

 

 

ปลดล็อกปัญหายอดฮิตของธุรกิจร้านอาหาร

จัดโดย Thailand Smart Center (TSC) หอการค้าไทย

 

 

 ที่มา:  Thailand Smart Center

<https://tsc.thaichamber.org/th/activity/view/93>

ศูนย์เอสเอ็มอี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาคาร 20 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์  0 2697 6357
โทรสาร   0 2692 3161
อีเมล์     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.